Realizace odkupu pohledávek – GRATO ® spol. s r.o.

V oblasti obchodu s pohledávkami nabízíme:

  • Postoupení pohledávek, nákupy a prodeje portfolií pohledávek
  • Poradenství při uplatňování práva a nároku na finanční a jiná plnění
  • Poradenství při posuzování existence pohledávek
  • Zápočty
  • Převody pohledávek
  • Oceňování pohledávek, zjišťování bonity dlužníků
  • Správa pohledávek

V případě vašeho zájmu o shora uvedené služby naší společnosti, nás kontaktujte, abychom mohli dohodnout nejvhodnější způsob spolupráce. Jsme přesvědčeni, že nalezneme přijatelné řešení vašich „starostí“.

Společnost GRATO ® spol. s r.o. si neúčtuje žádné náklady ani poplatky v případě, když nebude od dlužníka přijato žádné plnění, tzn. že za naše služby zaplatíte až v okamžiku, kdy dojde k úhradě pohledávky.

Službou není nákup a prodej pohledávek, v tomto případě je oboustranně stanovena kupní cena a naše nabídka takové kupní ceny je závislá na stáří pohledávky, bonitě dlužníka a dalších skutečnostech.